Vi erbjuder mycket intressanta seminarier på Almedalsveckan!


Utgör Kina med sina tre magiska vapen det största hotet mot fred och demokrati i välden?


Tisdag 5 juli, kl.16:15-17:45
Plats: E-huset, Uppsala universitet
Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal E 31

Kina har vuxit till en ekonomisk och militär världsmakt. Varför är Taiwans öde viktigt för oss här i Sverige? Ökar Kinas hot mot världsfreden i takt med dess expansion globalt? Historiskt har Kinas expansion varit lokal och regional. Vad finns det för skäl att nu ta Kinas globala hot på allvar?


Kinas maktgirighet och brott mot mänskliga rättigheter

Varje dag 3-7 juli, kl.12:00-13:00; Plats: Talarplats, Donners plats
Nu på 23:e året av förföljelsen av Falun Gong i Kina plundrar Kommunistpartiet fortfarande Falun Gong-utövare på deras organ. Hur ställer sig omvärlden till KKP; världens största människorättsförbrytare och ett hot mot den globala säkerheten? Har vi ett ansvar så länge brottet fortgår?


Kinas verkliga ambition – en blick in bakom kulisserna

Varje dag 3-7 juli, kl.14:30-15:15; Plats: Cramérgatan, H308, ”Trottoaren framför universitetsfilialen Cramergatan 3
Ett kinesiskt talesätt lyder: ”Lekmannen ser showen, den professionelle tittar bakom kulisserna.”Kriget i Ukraina har väckt många i väst. Vi ser Rysslands förbrytelser men inte många ser Kinas roll i skymundan. För att förutse framtiden lönar det sig att titta mer bakom kulisserna, i synnerhet i fråga om Kina under KKP. Vad partiet gör på scenen kan vara tvärtemot vad det gör bakom kulisserna.

 

 

Globalt toppmöte på webben om att bekämpa och förhindra organplundring i Kina den 17-19 till 24-26 september 2021

ISHR Sweden informerar intressenter i Sverige om nedanstående globala toppmöte.
 

Ickestatliga organisationer från USA, Asien och Europa, som förstår behovet av att specifikt ta itu  med detta akuta problem, har föreslagit ett Globalt toppmöte om att bekämpa och förhindra organplundring i Kina. Målet med mötet är att upprätta en enhetlig kod mot detta aldrig tidigare  skådade brott mot mänskligheten, och bjuda in till gemensamma ansträngningar globalt för att stoppa denna grymhet.

Eventet kommer att samla 32 kända internationella talare som under det senaste decenniet hela tiden har kämpat mot detta brott och förespråkat rättvisa för offren. Sju viktiga områden som berörs av organplundring med våld kommer att diskuteras: medicin, juridik, politik, media, samhällsvetenskap, civilsamhälle och policyfrågor.

Varmt välkommen att lyssna till de inbjudna talarna och delta i paneldiskussionen där talarna besvarar frågor.

För mer information eller om du vill delta i eventet, registrera dig nedan:
https://worldsummitcpfoh.info/
 
 
 

Vad gör vi?

ISHR Sweden fokuserar på mänskliga rättigheter i Kina. Flera stora grupper av människor i Kina är förföljda. Deras rättigheter har under kommunistpartiets styre åsidosatts, fastän det strider mot den kinesiska konstitutionen.

I Kina har människorättsadvokater svårt att verka och de behöver stöd utifrån för att få sina röster hörda. ISHR Swedens mission är att hjälpa de förföljda i Kina och ge dem en röst i det internationella samfundet och att informera länder utanför Kina om deras situation.

Filmvisningar

Det har under senare år producerats en hel del dokumentärfilmer om bl a organstöld i Kina. Vi arrangerar visningar av dessa filmer runt om i Sverige.

Seminarier

Vi arrangerar seminarier om MR-situationen i Kina (bl a i Sveriges riksdag) tillsammans med andra organisationer.

Manifestationer

Vi deltar i manifestationer för allmänheten och har i flera år varit representerade under Almedalsveckan på Gotland.

Media

Flera av de insändare och debattartiklar som vi skrivit, ofta i samarbete med andra organisationer, har blivit publicerade i stora svenska dagstidningar.