Vi erbjuder mycket intressanta seminarium under Almedalsveckan!

Kinapolitik – ekonomi vs säkerhet

Tid: Fredagen den 30:e juni
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal E30”

När vår relation till Kina kommer upp har vi på senare år ofta ställts inför frågor som: Vilken är den rätta vägen? Fortsätta att investera och samarbeta? De-risking? Eller frikoppling?

Manyan Ng, en av Europas främsta Kina-experter och en engagerande talare, delar med sig av sin holistiska, skarpa och tydliga syn på Kina. Han förutspådde exakt utvecklingen av Kinas ekonomi och Kinas roll i världen under de senaste 20 åren. Till exempel förutspådde han i sitt tal i Almedalen 2015 att Kinas ekonomi skulle stöta på många problem och att det var dags att planera för att skydda sina investering där.

Manyan föddes i Hongkong, har bott decennier i Sverige och Tyskland, arbetade för Sandvik och ABB, har cirka 30 års erfarenhet av affärsverksamhet i Kina och många andra länder. Nu är Manyan en människorättsförsvarare och en mycket uppskattad talare runt om i Europa. Kom och lyssna på och diskutera med Manyan. Det kan hjälpa dig att hitta de sista pusselbitarna för att komplettera din bild av det verkliga Kina idag.

Träffpunkt: Även på plats dagligen kl 14:.30-15:15 i montern på Cramérgatan 3 (utanför universitetsfilialens entré).

 

 

 
 

 

Vad gör vi?

ISHR Sweden fokuserar på mänskliga rättigheter i Kina. Flera stora grupper av människor i Kina är förföljda. Deras rättigheter har under kommunistpartiets styre åsidosatts, fastän det strider mot den kinesiska konstitutionen.

I Kina har människorättsadvokater svårt att verka och de behöver stöd utifrån för att få sina röster hörda. ISHR Swedens mission är att hjälpa de förföljda i Kina och ge dem en röst i det internationella samfundet och att informera länder utanför Kina om deras situation.

Filmvisningar

Det har under senare år producerats en hel del dokumentärfilmer om bl a organstöld i Kina. Vi arrangerar visningar av dessa filmer runt om i Sverige.

Seminarier

Vi arrangerar seminarier om MR-situationen i Kina (bl a i Sveriges riksdag) tillsammans med andra organisationer.

Manifestationer

Vi deltar i manifestationer för allmänheten och har i flera år varit representerade under Almedalsveckan på Gotland.

Media

Flera av de insändare och debattartiklar som vi skrivit, ofta i samarbete med andra organisationer, har blivit publicerade i stora svenska dagstidningar.